Consent Preferences

Privacybeleid

Computerlab draagt er zorg voor dat jouw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt om jouw privacy te beschermen. Gegevens die worden verzameld hebben als doel onze eigen dienstverlening te vervullen en verbeteren, en zullen in principe alleen daartoe gebruikt worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Computerlab. Hierin laten wij je weten welke gegevens we verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze websites en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Alle persoonlijke gegevens die Computerlab verzamelt van haar gebruikers via aanvraagformulieren, telefoon of andere manieren worden vrijwillig verkregen. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gebruiker moet expliciet toestemming geven voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren. Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld jouw (bedrijfs-)naam, adres en jouw e-mail adres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om een vermelding te maken of met jou te communiceren.

Verwerken en bewaren van gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In alle andere gevallen wordt expliciet toestemming gevraagd aan de betrokkenen. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de diensten die Computerlab aanbiedt;
  • Het notificeren van onze klanten over belangrijke ontwikkelingen en nieuwe diensten;
  • Commerciële aanbiedingen;
  • Het uitvoeren van marktonderzoek.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers van Computerlab in een eigen, streng beveiligde omgeving.  De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Computerlab deelt, verhuurd of verkoopt de door haar verzamelde persoonsgegevens niet aan derden, behalve na rechtmatige verzoeken van autoriteiten of gerechtelijke bevelen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vraag te verwerken en deze te beantwoorden. De gegevens kunnen bewaard blijven tenzij expliciet om verwijdering wordt gevraagd.

Cookies

Computerlab gebruikt GEEN tracking cookies op onze website. U hoeft zich dus ook geen zorgen te maken dat u gevolgd wordt wanneer u onze website bezoekt!

Gegevens wijzigen

Al onze bezoekers hebben het recht om persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, aan te passen, te verbeteren, af te schermen, of te verwijderen. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Computerlab houdt zich ten alle tijden het recht om dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.